Tee üks samm korraga, kuid ole alati üks samm ees!

MOODUL 1
Kui hästi ma ennast tunnen?

Sügav endasse vaatamine

– Kes ma olen?
– Mida ma enda kohta ei tea?
– Mida ma väärtustan?
– Millised on minu uskumused?
– Mis on minu tugevused?
– Kuidas ma eriline olen?
– Mida ma tahan ja vajan?

Mida see moodul mulle annab?

Teadlikkuse:
– iseendast
– enda erilisusest
– enda sisekõnest
– kuidas ümbritsevad inimesed mind tajuvad ja näevad
– oma tugevustest ja piiravatest uskumustest
– oma väärtustest ja eelistustes

MOODUL 2
Kuidas minu tegevused toetavad mind unistuste ja eesmärkide saavutamisel?

Teadlikkus enda käitumisest

-Kuidas kasutada oma tugevusi?
-Mis on minu peamised käitumismustrid?
-Milliseid eesmärke ma sean?
-Kuidas ma suhtlen? Milline on minu suhtlustiil?
-Milline on minu suhtumine otsuste tegemisse?
-Millised harjumused toetavad mind eesmärkide saavutamisel?
-Millised tegevused tulevad mul hästi välja?

Mida see moodul mulle annab?

Teadlikkuse:
– kuidas mu mõtted mõjutavad minu käitumist
– minu suhtlusstiilist
Teadmised selle kohta, kuidas ma:
– sean eesmärke
– teen otsuseid
– planeerin oma tegevusi

MOODUL 3
Milline on minu kuvand e. kuidas teised mind näevad?

Suhete loomine ja rollid

-Milliseid väärtusi jagan oma lähedaste inimestega?
-Milline on minu hääl ja mõju?
-Milline on minu roll perekonnas?
-Milliseid rolle ma suhetes võtan?
-Millised on minu rollid erinevates gruppides või meeskondades?
-Kuidas osalen ühiste eesmärkide seadmisel?
-Kuidas minu ümber otsuseid tehakse?
-Millest ei räägita?

Mida see moodul mulle annab?

Minu rollide selguse:
– peres / erinevates gruppides/ kogukonnas
Teadlikkuse:
– kuidas ma erinevates rühmades / meeskondades käitun
– mis mind tagasi hoiab
– mis on minu jaoks raske
– kuidas ma järgin kehtestatud reegleid, määrusi, norme
– oma panusest kogukonda

MOODUL 4
Kuidas ma saavutan oma eesmärke teistega koostöös?

Väärtuse loomine grupis

-Kuidas mõjutavad minu tegevused grupi tulemusi?
-Milline on minu panus grupis?
-Mis teeb mind grupis väärtuslikuks?
-Keda ma teenin?
-Millest ma pean grupi liikmena teadlik olema?
-Milliseid reegleid ma grupis järgin?
-Millist väärtust ma grupis loon?

Mida see moodul mulle annab?

Teadlikkuse:
– minu kohast maailmas
– minu rollist era- ja tööelus
Selguse:
– minu eesmärkidest
– minu tegevustest

Individuaalne coachingu sessioon 60 min
Kuidas oma eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevuskava ellu viia?

Pärast 4 moodulit lepi kokku individuaalne coachingu sessioon
Margeti                       või                           Evelyniga
marget@womenreinvent.com                     evelyn@womenreinvent.com

Coachingu sessioon toob sulle suurima kasu, kui teed seda 2 nädala jooksul pärast programmi lõppu.

Soovin muutust oma ellu ja osalen programmis